עורך דין תביעות נזיקין

עורך דין נזיקי גוף בראשון לציון מגדירים מערכת חוקים מכוחם יהא רשאי מי שנגרמו לו נזקי גוף ו/או רכוש, לקבל פיצוי מאת המזיק – מי שאחראי לנזקיו. כאשר המזיק או הניזוק עצמו מבוטחים במסגרת פוליסת ביטוח לכיסוי הנזקים שנגרמו, אזי תושת החבות על המבטחת שתחויב יחד עם המזיק. דיני הנזיקין מתייחסים לנזקים שאירעו בנסיבות בהן מעורבים רבים מדי יום, בין היתר אלה:

תאונות דרכים; תאונות עבודה (חבלה או מחלת מקצוע); תאונות בשל מפגע ו/או התנהלות רשלנית של רשות מקומית ו/או בעל שליטה במקרקעין או בנכס; תאונות תלמידים; תאונות ספורט; תביעות לפי פוליסת ביטוח חיים, אבדן כושר עבודה, סיעוד, תאונות אישיות ועוד; תביעות כנגד קצין התגמולים במשרד הביטחון בגין חבלות או מחלות שאירעו כתוצאה מתנאי השירות הצבאי; רשלנות רפואית ומקצועית – למשל כנגד גורמים רפואיים, משפטיים, הנדסיים ועוד; תביעות בגין נזקים לרכוש.

עורך דין תביעות נזיקין – מומחה להוכחת אחריות

חוק הפלת"ד מאפשר פיצוי כספי למי שנגרמו לו נזקי גוף כתוצאה מתאונת דרכים בה היה מעורב, ללא צורך בהוכחת אחריות המיוחסת למזיק. עורך דין נזיקין בוחן את מכלול הראיות הרלוונטיות ופונה אל המבטחת לפתחה רובצת האחריות לפיצוי, ועל סמך התיעוד הרפואי ונתונים נוספים של הניזוק, חותר במסגרת משא ומתן מול המבטחת לפיצוי המקסימלי.

 

עורך דין תביעות נזיקין – טיפול משפטי מורכב הדורש מומחיות

ככל שהמשא ומתן לא מתפתח לכדי פשרה משביעת רצון, יגיש עורך הדין תביעה לביהמ"ש המוסמך, שתתפתח להסדר דיוני ופשרה או לכדי ניהול משפטי מורכב של התיק ופסק-דין. בתיקים המקימים שאלת חבות, ידרש הניזוק להראות כי לפתחו של המזיק רובצת אחריות כלפיו בנזיקין באמצעות הוכחת קיומו של קשר סיבתי בין מעשהו או מחדלו לבין הנזק בפועל. כדי להוכיח נזק כעניין שברפואה, יש לצרף לתביעה חוות דעת מומחה רפואי. משהוכיח הניזוק יסודות אלה, ידרש לטעון לעניין גובה הפיצוי ולבסס את זכאותו. עורך דין לתאונות דרכים תביעות נזיקין מנוסה, דוגמת עו"ד ליאור וימן, יהיה בעל רקע רפואי כערך מוסף, יבחן את עילת התביעה ושאלת הזכאות וימליץ על דרכי הפעולה העדיפות למען הגדלת סכום הפיצויים שיתקבל.

יצירת קשר

דילוג לתוכן